Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας

Η εταιρική ταυτότητα μίας επιχείρησης προβάλει την προσωπικότητά της προς τους υφιστάμενους πελάτες, τους συνεργάτες αλλά και το ευρύ κοινό που αποτελείται από εν δυνάμει πελάτες.

Η δημιουργία ισχυρής εταιρικής ταυτότητας είναι ζωτικής σημασίας για μια επιχείρηση και θα τη χαρακτηρίζει σε όλες τις πτυχές της μελλοντικής της πορείας, απαντώντας σε ερωτήματα όπως: ποιος είμαι, τι παρέχω στην αγορά, ποια είναι η φιλοσοφία μου, ποιοι είναι οι στόχοι μου και ποιο το όραμά μου.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Δημιουργία περιεχομένου, δημιουργία σλόγκαν
  • Συγγραφή κειμένων παρουσίασης
  • Δημιουργία εταιρικής κάρτας
  • Σχεδιασμός επιστολόχαρτου και εταιρικών φακέλων
  • Σχεδιασμός email templates
  • Σχεδιασμός  διαφημιστικών banners