Υπηρεσίες Γραφιστικής

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό έντυπου υλικού καθώς και την επιμέλεια της εκτύπωσης. Εγγυόμαστε για την ποιότητα του εντύπου που θα πάρετε στα χέρια σας. 

Σχεδιάζουμε πλήθος διαφημιστικών εντύπων βασισμένων στην εταιρική σας ταυτότητα, καθώς επίσης και έντυπα για λειτουργική χρήση σε γραφεία.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Δημιουργία λογοτύπων
  • Δημιουργία καταλόγων για τα προϊόντα σας (brochures)
  • Σχεδιασμός ενημερωτικών εντύπων (flyers)
  • Σχεδιασμός συσκευασίας προϊόντων (packaging)
  • Δημιουργία διαφημιστικών καταχωρήσεων
  • Δημιουργία ηλεκτρονικών εντύπων παρουσίασης (slideshows)