Ενσύρματα και Ασύρματα Δίκτυα

Για την επιτυχή αξιοποίηση του εξοπλισμού μηχανογράφησης αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων της εταιρείας σας που βρίσκονται στον ίδιο χώρο ή απομακρυσμένα, απαιτείται μια αξιόπιστη και ασφαλής δικτυακή υποδομή. Στη Metadosis είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με στόχο την πλήρη ικανοποίηση όλων των επιχειρηματικών σας απαιτήσεων.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

  • Εγκατάσταση ενσύρματων και ασύρματων τοπικών δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Υλοποίηση δομημένων καλωδιώσεων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
  • Εγκατάσταση δικτύων Η/Υ (μαζί με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που πιθανώς να απαιτείται)
  • Μελέτη και εγκατάσταση P2P ζεύξεων
  • Μελέτη και εγκατάσταση κοινόχρηστων HotSpots