Σύμβουλοι Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Στόχος των Τεχνολογιών Πληροφορικής είναι η βελτίωση των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Στη Metadosis εργαζόμαστε εντατικά ώστε αυτό να είναι εφικτό για κάθε πελάτη μας.

Μελετάμε στρατηγικά τις ανάγκες κάθε πελάτη μας σε Υποδομές Πληροφορικής και παρέχουμε αντικειμενικές και ανεξάρτητες απόψεις για την επιτυχή ενσωμάτωση των νέων δεδομένων στη στρατηγική και το όραμά τους με στόχο να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα αύξησης της αποδοτικότητας και μείωσης των εξόδων.

 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

  • Έλεγχος, ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενων υποδομών
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη εισαγωγής νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Σχεδιασμός συστημάτων υποστήριξης επιχειρησιακών λειτουργιών