ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Η λύση αυτή είναι κατάλληλη για επιχειρήσεις στις οποίες οι παρεχόμενες πληροφορίες, δραστηριότητες, υπηρεσίες και προϊόντα δεν αλλάζουν συχνά, οπότε δεν υπάρχει η ανάγκη για συχνή ανανέωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας τους.

Ο μηχανισμός λειτουργίας της Ιστοσελίδας σας θα είναι στατικός δηλαδή δεν θα παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης του περιεχομένου κατά βούληση του πελάτη.

 

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

  • Σχεδιασμό ιστοσελίδας που περιλαμβάνει κείμενο σχετικά με την επιχείρηση, τις δραστηριότητες, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και φόρμα επικοινωνίας.
  • Μέχρι 5 σελίδες παρουσίασης της επιχείρησης, δραστηριοτήτων, προϊόντων, υπηρεσιών κτλ
  • Δωρεάν καταχώριση ονόματος για δύο έτη
  • Φιλοξενία ιστοσελίδας (web hosting) για ένα έτος με χώρο 100 MB
  • Πέντε λογαριασμούς εταιρικού email της μορφής onoma@etairia.gr για ένα έτος
  • Δωρεάν τεχνική υποστήριξη για ένα έτος
  • Δημιουργία ιστοσελίδας σε μία γλώσσα
  • Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας
  • Καταχώρηση σε 3 δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης