Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποφάσισε τη χορήγηση 200 εκατ. ευρώ σε δάνεια προς όφελος των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα.Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν και νέες χρηματοδοτήσεις προς τη χώρα μας.